โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาระบบด้วยICT

การพัฒนาระบบด้วยICT

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 18 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:46:06
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การพัฒนาระบบด้วยICT
หน่วยงาน :
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ระหว่างวันที่ :
18/07/2020 - 19/07/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายกิตติคุณ แก้วคำฟู

รูปภาพกิจกรรม