นายกริช อึ้งอภิธรรม

เจ้าหน้าที่ ICT Talant

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 30/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087565XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/U.94KT
 • Email : morakotkung@gmail.com
 • Website : https://www.facebook.com/U.94KT

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าเหมือด
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT Talant
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผน กริช นายกริช อึ้งอภิธรรม 20/07/2020 - 20/07/2020