โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน การอบรมตามโครงการพัฒนาครูด้วยระบบ ICT (School master)

รายงานผลการปฏิบัติงาน การอบรมตามโครงการพัฒนาครูด้วยระบบ ICT (School master)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 15:06:04
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงาน การอบรมตามโครงการพัฒนาครูด้วยระบบ ICT (School master)
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
สถานที่ :
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าเหมือด อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
18/07/2020 - 19/07/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสุรินพรรณ ก๋าใจคำ

รูปภาพกิจกรรม