แจ้งเตือน

ผู้ดูแลระบบโรงเรียน บ้านป่าเหมือด
เว็บของคุณหมดอายุ

กรุณาติดต่อผ่านทาง Line Official

เว็บของคุณหมดอายุ 02/06/2566

+-------------------------------------------------------+
วันที่แจ้งเตือนก่อนครบกำหนดการใช้บริการ
+-------------------------------------------------------+
60 วันก่อนหมดอายุ ** แจ้งเตือนการต่ออายุทางอีเมล์ **
30 วันก่อนหมดอายุ ** แจ้งเตือนการต่ออายุทางอีเมล์ **
15 วันก่อนหมดอายุ ** แจ้งเตือนการต่ออายุทางอีเมล์ **
วันที่หมดอายุ ** แจ้งเตือนการต่ออายุทางอีเมล์ครั้งสุดท้าย **
30 วันหลังหมดอายุ ** ข้อมูลจะถูกลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบ **
** (สำหรับผู้ที่ไม่ต่ออายุการใช้งาน)
ต้องการดึงข้อมูลในช่วงหมดอายุ 30 วัน จะมีค่าบริการ 200 บาท
สำหรับการ Restore ข้อมูลและการใช้ Bandwidth
โดยทางเราจะเปิดให้เป็นเวลา 3 วันในการดึงข้อมูล