โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 18 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:51:23
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
สถานที่ :
ห้องประชุมเสริมเกียรติวาณิชราษฎร์บำรุง
ระหว่างวันที่ :
18/07/2020 - 19/07/2020
รายละเอียด :

ด้วยทางฝ่ายวิชาการโรงเรียน  และฝ่าย ICT  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมชิงปฏิบัติการระบบ SCHOOL  MASTER  กิจกรรม  การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT  ตามโครงการ  สัมมนาทางการเรียนการสอน   ให้แก่ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  จำนวน  37  คน  ในวันที่  18 กรกฎาคม  2563  เวลา  08.00 น. – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางบัวจันทร์ ขุนซาง

รูปภาพกิจกรรม