โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบ School master

รายงานผลการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบ School master

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 3 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 12:54:36
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบ School master
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
สถานที่ :
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ระหว่างวันที่ :
18/07/2020 - 19/08/2020
รายละเอียด :

รายงานการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบ School master

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม

รูปภาพกิจกรรม