โครงการ/กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วย วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วย วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 3 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 12:59:30
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วย วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
สถานที่ :
อนุบาล
ระหว่างวันที่ :
08/07/2020 - 10/07/2020
รายละเอียด :

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สัปดาห์ที่ 2

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม

รูปภาพกิจกรรม