โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาระบบไอซีที

การพัฒนาระบบไอซีที

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 18 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:48:01
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การพัฒนาระบบไอซีที
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
สถานที่ :
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ระหว่างวันที่ :
18/07/2020 - 19/07/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางจันทร์ดี คำสัจ

รูปภาพกิจกรรม