โครงการ/กิจกรรม สรุปผลการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายระดับปฐมวัย (คาราวานพัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย)

สรุปผลการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายระดับปฐมวัย (คาราวานพัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 7 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 16:22:09
ภาคเรียนที่ :
1/2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายระดับปฐมวัย (คาราวานพัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย)
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
สถานที่ :
อาคารอนุบาล
ระหว่างวันที่ :
02/09/2022 - 02/09/2022
รายละเอียด :

วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม

             1) เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนได้รับความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปปฏิบัติกับเด็กได้อย่างเหมาะสม

             2) เพื่อให้ครูระดับปฐมวัยมีสายสัมพันธ์ที่ดีและมีเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง ชุมชน

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม

รูปภาพกิจกรรม